Obytné domy v Novej Dubnici

Obytné domy v Novej Dubnici

Obytné domy postavené v štýle sorela (socialistický realizmus) stoja okolo zelene v strede námestia. Štyri skupiny budov s vnútornými dvormi sa rozvetvujú do tvaru hviezdice. Prízemie s obchodmi lemuje stĺporadie. Autorom stavieb je architekt Jiří Kroha. Oproti sebe vo vrchnej časti kolmo na námestie stoja dve vysoké budovy s vežičkami. Na domoch sa nachádza sgrafitová výzdoba a keramické mozaiky. Obytné domy boli postavené v rokoch 1959-1961. Autormi sú S. Ábel a R. Moško.