Pohrebisko Pod Tupou skalou vo Vyšnom Kubíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Žiarové praveké pohrebisko v lokalite Pod Tupou skalou. Južne pod Tupou skalou sa nachádzalo jedno z najvýznamnejších hradísk na severnom Slovensku v období rokov 700-300 p. n.l. Obýval ho ľud lužickej kultúry tzv. oravskej skupiny. Hradisko malo rozlohu 200 a 400m a opevnené bolo mohutným valom (8-12m vysokým a 380m dlhým). V jeho tesnom susedstve sa našlo i žiarové pohrebisko z halštatskej doby. Na vedľajšej Ostrej skale sa nachádzalo valom opevnené halštatské a laténske sídlisko, ktoré sa neskôr premenilo na sídlisko púchovskej kultúry. Ostrá skala bola kontinuálne osídlená až do 13.storočia.

Starý cintorín v Trnave

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 2016. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Starý zaniknutý cintorín z roku 1747. Upravovaný bol v roku 1979. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa južne od kaštieľa Káčerov majer, východne od Kalvárie na ulici Pri kalvárii. Hrob s náhrobkom I. Hrob B. M. Tomaškoviča. Hrob s náhrobkom II. Hrob F. R. Osvalda. Náhrobok. Náhrobok rodiny Vašinovej. Náhrobník. Náhrobník rodiny Nádenicsek a Domonkos. Sadovnícka úprava. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava z 1.polovice 18.storočia. Má nepravidelný pôdorys.