Vojnový cintorín v Trenčíne

Národná kultúrna pamiatka Vojnový cintorín a pohrebná kaplnka vyhlásená v roku 2019. Nachádza sa v južnej časti mesta na ulici Cintorínska v severozápadnej časti mestského cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vojnový cintorín. Vojnový cintorín z 1.svetovej vojny zriadený v roku 1914. Upravovaný bol v roku 1925. Má pôdorys v tvare L. Pohrebná kaplnka. Novoklasicistická pohrebná „srbská“ kaplnka z roku 1925. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Pamätný cintorín v Zuberci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný partizánsky cintorín z obdobia po roku 1945 sa nachádza v Roháčskej doline v lokalite Zverovka. Dňa 8.12.1944 fašisti zaútočili na partizánov od Zuberca, Oravíc a Liptova. Vypálili chatu na Zverovke, v ktorej zaživa upálili ranených a ukrývajúcich sa.

Pamätný vojenský cintorín v Martine

Národná kultúrna pamiatka Pamätný vojenský cintorín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný vojenský cintorín. Rozsiahly vojenský cintorín s reliéfom a pomníkom, na ktorom je pochovaných 747 vojakov a partizánov padlých v SNP v boji proti fašizmu. Cintorín bol vybudovaný v rokoch 1945-1948. Nachádza sa v časti Priekopa pri štátnej ceste Žilina – Poprad. Autormi sú Jaroslav Křetina, Bořkovec, Fraňo Štefunko a Ladislav Snopek. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1979. Reliéf. Nachádza sa tu i figurálny reliéf Legenda o práci a boji z rokov 1951-1953. Autormi sú Fraňo Štefunko a Ladislav Snopek. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1983. Pomník. Pomník v podobe sochy partizána.