Socha svätého Floriána v Pobedime

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2020. Stojí v západnej časti obce na severozápadnom konci námestia. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Klasicistický štvorboký podstavec sochy svätého Floriána z roku 1833. Má štvorcový pôdorys. Socha. Baroková socha svätého Floriána z roku 1762. Upravovaná bola v roku 1833.

Trojičný stĺp v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Klasicistické dielo z roku 1821. Nachádza sa v časti Bánová pred rímsko-katolíckym kostolom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s architektúrou. Stĺp na podstavci so soklom. Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice sa nachádza na vrchole stĺpu. Socha. Socha svätého Floriána. Nachádza sa na rímse podstavca pred stĺpom.

Mariánsky stĺp v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z roku 1738. Upravované bolo v rokoch 1985 a 2000-2003. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii v strede Mariánskeho námestia. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s reliéfom. Valcový stĺp s reliéfom svätého Floriána. Vysoký je 450cm. Socha. Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) bola postavená na počesť rekatolizácie. Je vysoká 260cm.

Socha svätého Jána Nepomuckého v Rosine

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1967. Neskorobarokové dielo z obdobia okolo roku 1760. Upravované bolo v roku 2001. Nachádza sa v strede obce na Dolnej Rosinskej ulici. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec s reliéfom. Štvorboký kamenný podstavec s reliéfom svätého Jána Nepomuckého. Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.

Trojičný stĺp v Rajci

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 2005. Barokovo-klasicistické dielo z roku 1818. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne na Námestí SNP. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s architektúrou. Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice. Socha. Socha svätého Floriána. Oplotenie. Kovové a kamenné oplotenie súsošia.