Socha svätého Floriána v Pobedime

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2020. Stojí v západnej časti obce na severozápadnom konci námestia. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Podstavec. Klasicistický štvorboký podstavec sochy svätého Floriána z roku 1833. Má štvorcový pôdorys. Socha. Baroková socha svätého Floriána z roku 1762. Upravovaná bola v roku 1833.