Pohoria

Územie okresu pokrývajú geomorfologické celky Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Žilinská kotlina, Javorníky a Považské podolie so svojimi podcelkami a časťami. Celok Strážovské vrchy Podcelok Zliechovská hornatina Časť Strážov Podcelok Trenčianska vrchovina Časť Butkovská brázda Celok Súľovské vrchy Podcelok Súľovské skaly Časť Súľovská kotlina Podcelok Manínska vrchovina Časť Maníny Celok Žilinská kotlina Podcelok Domanižská kotlina Celok Javorníky Podcelok Vysoké Javorníky Časť Javornícka hornatina Časť Lazianska vrchovina Podcelok Nízke Javorníky Časť Púchovská vrchovina Časť Javornícka brázda Celok Považské podolie Podcelok Bytčianska kotlina Podcelok Podmanínska pahorkatina