Regionálna izba tradícií v Papradne

Regionálna izba tradícií je umiestnená v základnej škole. Predmety darovali občania Papradna. Expozíciu vytvorili uložením jednotlivých predmetov Karolína Kopúniková, Pavlína Abíková a Emília Gáciková. Výtvarný prejav na stenách izby je dielom Pavla Míchela, krov a časť strechy zhotovil Pavol Hároník. Snahou tvorcov izby tradícií bolo ukázať, ako žili predkovia a zozbierať to, čo im pomáhalo prežiť, čo vyrábali, čím sa zaoberali, čo im pomáhalo v robote doma i na poli. V izbe sú uložené predmety dennej potreby, kroje a jednotlivé jeho časti, predmety z domácnosti, domáci riad, remeselné potreby a nástroje, poľnohospodárske potreby a nástroje, kolovraty, a podobne. Nachádza sa...