Meštiansky dom Námestie Štefana Moyzesa 9 v Banskej Bystrici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii.