Meštiansky dom Mariánske námestie 9 v Žiline

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný meštiansky dom postavený v 14.storočí. Upravovaný bol v 1.polovici 16.storočia, začiatkom 18.storočia, v polovici 19.storočia a v roku 1998. Má jednodvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Prejazdový nárožný dom sa nachádza na severnej strane Mariánskeho námestia 9 pri ulici Hodžova 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Obnovou stratil pamiatkové hodnoty.