Meštianske domy Horná Strieborná 7, 25 v Banskej Bystrici

Národná kultúrna pamiatka Meštianske domy vyhlásená v roku 1955. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Meštiansky dom I. Pôvodne renesančný meštiansky dom postavený v 1.polovici 17.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a v 20.storočí. Dnes klasicistická stavba má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Horná Strieborná 7 v západnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie severozápadne od Námestia SNP.

Meštiansky dom II. Renesančný meštiansky dom postavený v 16.-17.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí, v rokoch 1980-2000 a koncom 20.storočia. Stavba má štvorcový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná. Prejazdový radový dom sa nachádza na ulici Horná Strieborná 25 v západnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie severozápadne od Námestia SNP.