Lipy v Štítniku

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to 8 exemplárov lipy malolistej s výškou 22-36m, obvodom kmeňa 190-370cm, priemerom koruny 7-16m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných, estetických, kultúrno-historických a rekreačných dôvodov. Nachádzajú sa v obci Štítnik pri južnom oplotení cintorína.