Lipy v Spišskej Novej Vsi

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. V meste v areáli SPŠ sa nachádza lipa veľkolistá s výškou 26m, obvodom kmeňa 385cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 200 rokov. V mestskej časti Ferčekovce rastie lipa malolistá s výškou 30m, obvodom kmeňa 710cm, priemerom koruny 28m a vekom viac ako 300 rokov. Je to najväčší strom svojho druhu na východnom Slovensku. Stromy sú dôležité z hľadiska biologického, estetického i životného prostredia. Sú chránené z vedecko-výskumného, osvetovo-výchovného, krajinárskeho a estetického dôvodu.