Lipy v Belej

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Jedna lipa malolistá a jedna lipa veľkolistá. Rastú za obcou pri božej muke na samote Hajasovci. Lipa malolistá má obvod kmeňa 370cm, výšku 25m, priemer koruny 10m a vek 200 rokov. Lipa veľkolistá má obvod kmeňa 360cm, výšku 26m, priemer koruny 15m a vek 250 rokov. Stromy plnia zdravotno-hygienickú, estetickú a krajinotvornú funkciu. Sú významné z ekologického, krajinárskeho a estetického hľadiska.