Lipová aleja v Žiline – Bytčici

Za chránené boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Je to šesť exemplárov lipy malolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 239cm, výšku 19m a priemer koruny 7m. Druhá lipa má obvod kmeňa 242cm, výšku 20m a priemer koruny 7m. Tretia lipa má obvod kmeňa 250cm, výšku 19m a priemer koruny 7m. Štvrtá lipa má obvod kmeňa 257cm, výšku 19m a priemer koruny 7m. Piata lipa má obvod kmeňa 262cm, výšku 20m a priemer koruny 7m. Šiesta lipa má obvod kmeňa 344cm, výšku 21m a priemer koruny 8m. Všetky stromy majú vek 130 rokov. Je to jedna z mála alejí vyššieho veku. Plní estetickú a zdravotno-hygienickú funkciu. Je významná z kultúrneho, vedeckého, krajinárskeho a estetického hľadiska. Rastie vedľa štátnej cesty.