Kúria Pongrácovcov v Liptovskej Ondrášovej

Národná kultúrna pamiatka Kúria s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kúria. Renesančná kúria bola postavená v roku 1685. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s pivnicou. Solitér stojí v Liptovskom Mikuláši Pamiatkovej zóne vo východnej časti mestskej časti Liptovská Ondrášová v lokalite Pod Čerencom 4 v záhrade s historickou zeleňou.

Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou bola zriadená v 1.polovici 19.storočia. pri kúrii.

Sýpka. Murovaná sýpka stojí v areáli kúrie v záhrade s historickou zeleňou na juhovýchodnom okraji areálu. Je jednopodlažná.