Kúpele Trenčianske Teplice

Prvá zmienka o minerálnych prameňoch, pri ktorých kúpele vznikli, je z roku 1379. Patrili panstvu hradu Trenčín. V 16.storočí bol ich majiteľom palatín Štefan Zápoľský, ktorý položil základy neskorších kúpeľov. O ďalší rozvoj sa pričinila rodina Illešházi, ktorá ich vlastnila v rokoch 1594-1835. Od 19.storočia kúpele zaznamenávajú rozvoj, kedy ich dal prepychovo vybudovať a spopularizoval ich viedenský bankár, barón Juraj Sina. Boli postavené obytné domy, krytá promenáda, rozšírený kúpeľný park, vybudovaná železničná trať z Trenčianskej Teplej. Tým vznikli moderné kúpele svetového významu. Liečivé sadrovo-síranové vody majú 5 prameňov s teplotou 26,4 – 40,2°C.

Leave a Reply