Kostol všetkých svätých v Ludrovej (Lokalita Kút)

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Kút. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne stredoveká ranogotická stavba pochádza z 90.rokov 13.storočia. Koncom 15.storočia bola rozšírená, upravovaná bola v 16. a 17.storočí a v roku 1843 bola klasicisticky upravená. Rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých má obdĺžnikový pôdorys s rovným záverom, je dvojloďový s predstavanou vežou. V interiéri kostola sa nachádzajú vzácne gotické nástenné maľby zo života Krista zo začiatku 15.storočia, ktoré sú od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou a vzácny gotický krídlový oltár z rokov 1500-1510. Dnes je v kostole múzeum.

Ohradný múr s bránou. Gotický ohradný múr s bránou zo 14.storočia okolo kostola. Upravovaný bol v 17.storočí a v roku 1843. Má oválny pôdorys.