Kostol všetkých svätých v Bytči

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých zo 14.storočia. Upravovaný bol v polovici 15.storočia a renesančne prestavaný v roku 1590. V časoch Mikuláša Esterháziho bol prestavaný v barokovom štýle. O dokončenie prestavby sa zaslúžil hlavný jágerský prepošt, bytčiansky rodák, Ondrej Matúšek. Upravovaný bol v rokoch 1628, 1696, 1756, 1787, 1937-1939 a renovovaný v roku 1950. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Je to jednoloďová jednovežová a jednokaplnková stavba. Barokový interiér a renesančná nástenná maľba. Autormi renesančnej prestavby sú J. Kilián a A. Pocabello, autorom barokovej prestavby je P. Heipl. Autorom úprav v 20.storočí je Milan Michal Harminc. Stojí na Námestí Slovenskej republiky v centre mesta v Pamiatkovej zóne.