Kostol svätej Márie Magdalény v Rusovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný rímsko-katolícky farský Kostol svätej Márie Magdalény bol postavený v roku 1662. Hlavný oltár pochádza z polovice 17.storočia. Oltár je drevený so stĺpovou architektúrou a neskororenesančnými plastikami. Jednoloďový kostol stojí v obci na ulici Gerulatská v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply