Kostol svätej Márie Magdalény v Belej

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky farský Kostol svätej Márie Magdalény bol postavený v poslednej tretine 13.storočia. V roku 1683 bol renesančne upravený. Upravovaný bol v polovici 20.storočia a v roku 1986. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednovežový, jednokaplnkový a jednoloďový. Hlavný oltár je barokového typu a pochádza z 2.polovice 17.storočia. Stojí na cintoríne v obci na ulici Cintorínska.