Kostol svätého Šimona a Júdu v Liptovských Sliačoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Šimona a Júdu s renesančnou vežou bol postavený v rokoch 1324-1326. V roku 1323 prepošt Valentín, podporovaný Dončom, sa najneskôr po diplomatickej misii do Avignonu na pápežský dvor rozhodol stavať kostol v Sliačoch. Na jar v roku 1324 sa stavba začala, takže koncom roku 1325 kostol už mohol stáť. Keď bola stavba dokončená, za prítomnosti investora a projektanta prepošta Valentína, bola v ňom v roku 1326 prvá veľká bohoslužobná slávnosť. Menom neznámy biskup, zaiste svätiaci, nie ostrihomský arcibiskup, kostol konsekroval a odovzdal ho jeho bohoslužobnému účelu, ktorému slúži bez prerušenia dodnes. V rokoch 1326-1334 urobili pôvodnú maliarsku výzdobu kostola talianski majstri. V 15.storočí bol postavený ochranný múr so strieľňami. V rokoch 1505-1520 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia kostola. Zaklenutý a opevnený bol v roku 1570. Pred rokom 1644 zaklenuli chrámovú loď renesančnou klenbou, v jej vnútri postavili nosné piliere presne oproti vonkajším ranogotickým pilierom, na ktorých bolo statické ťažisko obvodového múru. Koncom 17.storočia venoval tesársky cech Sliačov kostolu drevený luster. Od konca 17.storočia do začiatku 18.storočia stavali na tri etapy terajšiu vežu kostola. Veža bola dokončená v roku 1706. V roku 1705 v najväčšej drahote, keď tri smrekové dosky stáli 15 grošov a 50 klincov latovcov až 5 grošov, daroval pribylinský farár Ondrej Sliačsky, rodom zo Sliačov, pre kostol 100 zlatých, takže sa mohla omietnuť a obieliť veža. Je to jednoloďová stavba s predstavanou vežou, obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom. 23.7.1715 prebehla slávnostná posviacka troch zvonov. V 1.polovici 18.storočia bol barokizovaný. V roku 1830 bol rozšírený bočnou Kaplnkou Božieho hrobu. V rokoch 1897-1905 bola predĺžená loď a kostol vymaľoval sliačsky rodák akademický maliar Jozef Hanula /1863-1944/. Ku kostolu dal Andrej Hlinka pribudovať chór. Stredoveký kostol so vzácnymi nástennými maľbami v interiéri na stenách zo 14. a 15.storočia. Mobiliár kostola pochádza zo 16. a 17.storočia. Kostol bol upravovaný v roku 1940. V rokoch 1956-1961 bola vykonaná obnova kostola. V nedeľu 15.10.1967 sa prvýkrát v Sliačoch skúšobne konali obrady svätej omše v slovenčine. V roku 1968 bola osadená kovová mreža v kostole pod chórom. Zhotovil ju v roku 1967 Ján Dvorský, klampiar z Nižného Sliača. Zhotovil i okrasný kovový plot pred ohradou kostola v roku 1968 ako i kríž s umučením. Dňa 21.6.1969 bol v kostole postavený oltár tak, aby bol kňaz pri obradoch obrátený tvárou k ľudu. Nachádza sa v časti Stredný Sliač na Námestí J. Kútnika-Šmálova.