Kostol svätého Mikuláša, biskupa v Podunajských Biskupiciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky farský Kostol svätého Mikuláša, biskupa z 1.polovice 13.storočia. O dobe vzniku kostola síce neexistujú žiadne presné údaje, často sa však v záznamoch vyskytuje rok 1221 ako rok postavenia kostola. Prvá hodnoverná listina, ktorá sa týka kostola, je Bulla Urbana IV. z roku 1264. Táto listina je priamym dôkazom toho, že kostol existoval už skôr. V polovici 14.storočia bol goticky prestavaný. V 18.storočí, v rokoch 1770 a 1794, bol barokovo upravený a v rokoch 1937-1938 rozšírený. Je to trojloďová stavba. Pozoruhodná je rebrová klenba v sakristii a gotické reliéfy. Stojí na Vetvárskej ulici.

Leave a Reply