Kostol svätého Martina biskupa z Tours v Martinčeku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický rímsko-katolícky Kostol svätého Martina biskupa z Tours z čias okolo rokov 1260-1270. V 2.polovici 14.storočia bol rozšírený vežou a sakristiou. V 18.storočí bol čiastočne zbarokizovaný. Koncom 19.storočia bol upravený. Ďalšie úpravy v roku 1999. Vo veži sa nachádza zvon z roku 1594. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, navyše ich prekrýva teória o kláštore templárov a romantická povesť o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230. Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních /695,0m/, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po postavení kostola. Je to jednoloďová stavba s predstavanou vežou, obdĺžnikovým pôdorysom s priamym záverom. V interiéri kostola bol urobený vynikajúci objav vzácnej stredovekej nástennej maľby. Hoci jej definitívne datovanie a zaradenie nie je ešte uzavreté, dá sa povedať, že ide o jednu z najstarších súvislo zachovaných  nástenných malieb na Slovensku vôbec. Odkryté a reštaurované nástenné maľby v interiéri kostola sú závažným prínosom v poznaní stredovekej nástennej maľby a výtvarnej kultúry Slovenska. Kostol sa nachádza na vrchu Mních.