Kostol svätého Martina biskupa z Tours v Hrušovanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol svätého Martina biskupa z Tours z polovice 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí (1736), v 19.storočí a v rokoch 1984 a 1993. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s transeptom a rovným záverom. Stojí na cintoríne.