Kostol svätého Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. V 2.polovici 13.storočia bol postavený dvojloďový románsky rímsko-katolícky Kostol Panny Márie v skalnej stráni oproti hradu na západ, dnes pod renesančnou stavbou č.9. Kostol slúžil pre poddaných a ochrancov hradu. Kňaz býval na hrade, kde zemepán mal kaplnku už pred rokom 1267. Tento kostol prestal slúžiť svojmu účelu, keď v roku 1556 dostal Oravu František Turzo. Na strednom hrade koncom 15.storočia vybudovali gotickú Kaplnku svätého Michala, archanjela. Oltár z nej darovali v roku 1752 do Necpál. Nový oltár a celá vnútorná úprava je baroková. Keďže ani v tom čase nemal hocikto voľný prístup do hradu, kaplnku na cintoríne prebudovali v roku 1831 na empírový farský Kostol svätého Jána Nepomuckého a v roku 1913 ho rozšírili a reštaurovali. Jednoloďová jednovežová stavba s transeptom, obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom. Stojí v Pamiatkovej zóne v strede obce na námestí.