Kostol navštívenia Panny Márie v Závode

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v roku 1339 ako dokladá starý nápis. Svojou, v našom kraji ojedinelou, zachovanosťou pôvodného gotického stavebného základu, jadra s následnou renesančnou úpravou bez narušenia akýmikoľvek neskoršími prestavbami, obvykle v tejto oblasti najčastejšie barokovými, sa kostol zaraďuje k cenným a hodnotným dokladom stredovekého sakrálneho staviteľstva u nás. Renesančne upravený a novozaklenutý bol v roku 1622. Z toho roku pochádzajú aj fragmenty nástenných malieb lode a presbytéria.  Pôvodný oltár ani maľby sa však nezachovali. Po svojej generálnej oprave v roku 1622 bol kostol pôvodne zasvätený svätému Michalovi, archanjelovi. Vtedy boli do oltára vložené aj relikvie svätého Kolomana a svätého Ambróza a písomný dokument o posvätení kostola. V 2.polovici 18. storočia už značne schátraný kostol potreboval opravu. Reštaurovaný bol v roku 1777. Upravovaný bol i v 19.storočí. Je prízemný a jednoloďový. Stojí na miestnom cintoríne na ulici Štúrova. Postavením nového kostola sa starý dostáva do úzadia, no jeho údržba neprestáva.

Leave a Reply