Kostol nanebovzatia Panny Márie v Turzovke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančno-klasicisticko-barokový rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v rokoch 1757-1759. Upravovaný bol v roku 1938. Je celý murovaný, v hornej časti zakončený klenbou, veľmi priestranný, so vstavaným chórom, ktorý podopierajú dva mohutné stĺpy. Hlavný vstup do kostola je práve popod chór a dopĺňajú ho ďalšie tri bočné vstupy. Pôvodne bol funkčný aj ďalší vchod, v ktorého mieste je však dnes Boží hrob. Čelo kostola zvýrazňuje kamenná veža, v ktorej boli pôvodne len dva zvony. Má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom, je jednoloďový jednovežový a dvojkaplnkový. V interiéri sa nachádzajú obrazy a krížová cesta od významného slovenského maliara Jozefa Božetecha Klemensa, ktorý sa tu zdržiaval v roku 1880 u svojho mecéna a priateľa Fraňa Tagányiho /1816-1894/, dekana a národovca, spoluzakladateľa 1.celoslovenského kultúrneho spolku Tatrín. Interiéru kostola dominuje hlavný oltár venovaný Nanebovzatiu Panny Márie, pričom však až do roku 1801 ho zdobil starý obraz svätej Alžbety. V tom roku bol inštalovaný nový obraz venovaný patrónke kostola. Na najvyššom mieste bola socha Panny Márie, medzi uhorskými kráľmi svätým Štefanom a Ladislavom. Na nižšej úrovni boli sochy svätého Valentína, Barbory, Blažeja, Kataríny a Jána Krstiteľa. Bočné oltáre boli zasvätená Panne Márii Karmelskej a svätej Barbore. Kazateľnica bola drevená, oválna s obrazmi cirkevných otcov. Kostol bol až postupom času doplnený do podoby, v ktorej ho môžeme vidieť i dnes. V roku 1798 boli na kostolnej veži už prvé hodiny a v jej vnútri štyri zvony. Pôvodný organ bol doplnený z osem na dvanásť registrov. Zo spisov z roku 1828 vieme, že bočné steny kostola už zdobili obrazy Krížovej cesty a viacero iných obrazov znázorňujúcich svätcov. V dnešnom čase je už však vnútorná podoba kostola úplne odlišná od podoby z minulosti, najmä zásluhou odstránenia všetkých nástenných malieb a výzdob, vrátane okenných vitráží. Po mnohých zásahoch do nástennej výzdoby kostola, ktoré boli najmä za vlády komunizmu pomerne necitlivé, môžme dnes s radosťou konštatovať, že interiér kostola je opäť, aj keď bez honosných malieb, plný zvláštneho svetla a pokoja. Vkusné moderné doplnky, spolu s čistými líniami stien a pôvodnými oltármi len umocňujú atmosféru prebývania Boha v tomto chráme. Stojí v strede mesta v lokalite Ústredie.