Kostol nanebovzatia Panny Márie v Plaveckom Štvrtku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie zo 14.storočia. Nová klenba pochádza zo 17.storočia. V 18.storočí bol barokovo prestavaný a v 19.storočí upravený. Jednoloďový kostol stojí v strede obce.

Leave a Reply