Kostol Najsvätejšej Trojice v Hornej Lehote

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne  renesančný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený začiatkom 17.storočia, pred rokom 1627. Upravený bol v roku 1688 a začiatkom 18.storočia. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. V interiéri kostola sa nachádzajú vzácne neskororománske maľby zo 17.storočia. Na drevenom obložení klenby sú drevené obrazy z rokov 1627 a 1691. Kostol stojí v severnej časti obce na cintoríne.