Kostol Božieho Tela v Belej-Duliciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranogotický rímsko-katolícky Kostol Božieho Tela bol postavený v období 1222-3.tretina 13.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí a v rokoch 1749 a 1856. Kostol s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom, je jednoloďový a jednovežový. Stojí v časti Belá.