Klopačka a vážnica v Liptovskom Hrádku

Národná kultúrna pamiatka Klopačka a vážnica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Klopačka. Murovaná klopačka bývalej maše bola postavená po roku 1772 v štýle neskorého baroku. Upravovaná bola v rokoch 1979-1981 a 2004. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je trojpodlažná. Spolu s budovou vážnice tvorili súčasť hrádockého železiarskeho podniku z konca 18.storočia. Stojí v lokalite Maša-Podjaková východne od mesta. Nachádza sa v nej expozícia baníctva a hutníctva.

Vážnica. Murovaná klasicistická stavba vážnice postavená po roku 1772. Upravovaná bola v rokoch 1979-1981. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pri zvonici v časti Maša v lokalite Podjaková východne od mesta. Dnes sa v nej nachádza expozícia múzea.