Kláštor paulínov v Marianke

Národná kultúrna pamiatka Kláštor paulínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kláštor paulínov. Kláštor bol postavený na prelome 16. a 17.storočia. Upravovaný bol po roku 1786 a v 50.rokoch 20.storočia. Má pôdorys v tvare C, je trojpodlažný s pivnicou. Areál renesančného kláštora sa nachádza na Námestí 4.apríla v Pamiatkovej zóne. 

Kostol narodenia Panny Márie.

Kaplnka svätej Anny.

Socha svätého Jána Nepomuckého.

Socha svätého Pavla Pustovníka.

Leave a Reply