Kláštor kapucínov v Pezinku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kláštor kapucínov. Barokový kláštor bol postavený v rokoch 1715-1718. Upravovaný bol v rokoch 1745-1749, 1779, 1814-1854, 1870-1780 a neskôr. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a štvorkrídlovým uzatvoreným pôdorysom. Kláštor kapucínov, charitný dom, sa nachádza na ulici Holubyho 91 západne od farského rímsko-katolíckeho kostola. 

Kostol Najsvätejšej Trojice.

Záhrada. Kláštorná prírodno-krajinárska záhrada s historickou zeleňou bola vybudovaná v rokoch 1715-1718. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa západne od farského rímsko-katolíckeho kostola.

Leave a Reply