Kláštor hyeronymitánov v Štiavnických Baniach

Národná kultúrna pamiatka Kláštor hieronymitánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kláštor hieronymitánov. Baroková stavba postavená v rokoch 1736-1737. Upravovaná bola koncom 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu a štvorkrídlový uzatvorený pôdorys. Nachádza sa v obci Štiavnické Bane 68 v Pamiatkovej rezervácii technických diel v lokalite Vindšachta. Dnes je v nej reštaurácia, kaviareň.

Kostol svätého Jozefa.