Kláštor františkánov Františkánske námestie 2

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kláštor františkánov. Gotická budova bola postavená koncom 13. a začiatkom 14.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1613-1642, v 18., 19. a 20.storočí. Má viackrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Vedľa sakristie ako súčasť štvorkrídlovej budovy kláštora je situovaná Kaplnka svätej Rozálie. Kláštor stojí na Františkánskom námestí 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Kostol zvestovania Panny Márie.

Leave a Reply