Katedrála svätej Alžbety v Starom Meste

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Dóm svätej Alžbety. Gotický rímsko-katolícky Kostol svätej Alžbety bol postavený pod vedením známych majstrov v období 90.roky 14.storočia až rok 1508. Upravovaný bol v roku 1656. V rokoch 1857-1863 a 1896 bol opravený a regotizovaný. Opravy a prestavbu na päťloďový chrám v 2.polovici 19.storočia podnietil zlý stavebno-technický stav pamiatky po viacerých prírodných katastrofách a zvýšená pozornosť o najvýznamnejšie stavebné pamiatky krajiny. Hlavný krídlový oltár z poslednej štvrtiny 15.storočia a niektoré bočné oltáre sú neskorogotické, ostatné sú novogotické. So 48 tabuľovými maľbami je rozsahom najväčším oltárom v Európe. V kostole sa nachádza krypta Františka II. Rákociho. Kostol má viacpriestorovú dispozíciu.

Kaplnka svätého Michala, archanjela.

Mestská veža.

Pamätná tabuľa Františka II. Rákociho.