Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice, zvaný tiež farský Kostol Panny Márie, bol postavený okolo roku 1400, na starších základoch. Je najvýznamnejším a najstarším objektom v meste. Tento trojloďový, pôvodne gotický, kostol s renesančnými prvkami bol postavený na mieste pôvodného Žilinského hradu z 13.storočia. S veľkou pravdepodobnosťou v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál od 13.storočia Žilinský hrad, o ktorom sú písomné správy z rokov 1318-1454. Kostol sa spomína už v roku 1423, vtedy bol ešte zasvätený Panne Márii. K zmene patrocínia došlo koncom 16.storočia, keď kostol dvakrát zaujali Podmanickí a v roku 1540 ho premenili na pevnosť. V roku 1610 sa v kostole pod patronátom palatína Juraja Turzu konala tzv. Žilinská synoda, najvýznamnejšia udalosť reformácie na Slovensku. Prestavaný renesančne bol v roku 1586. Ďalšie úpravy v rokoch 1678, 1848 a 1888. V interiéri sa nachádzajú štyri vzácne oltárne obrazy od J. B. Klemensa, socha od F. Štefunka a hlavný oltár Najsvätejšej Trojice z roku 1697. Mobiliár pochádza z 18.storočia. Pod kostolom sa nachádza šesť krýpt a dve zamurované studne. Siedma krypta je pod pristavenou kalváriou na východnej strane kostola, ktorú postavili v roku 1699. Veža kostola je vysoká 51m. Farský kostol dostal aj nový organ, ktorý vyhotovila firma Bratia Rieger v Krnove v roku 1936. Na kostole je pamätná tabuľa pripomínajúca rekonštrukciu objektu v roku 1942. V roku 2000 bolo pod farským kostolom odhalené súsošie svätého Cyrila a Metoda od Ladislava Beráka. Kostol Najsvätejšej Trojice sa v roku 2008 stal katedrálou. Katedrála stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii na Farskej ulici v časti Horný val pri Farských schodoch.

Zvonica.