Kaštieľ svätej Žofie v Ružomberku

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kaštieľ svätej Žofie, pôvodne stredoveký, gotický hrádok postavený v rokoch 1397-1399. Písomné pramene spomínajú v Ružomberku, ktorý v roku 1318 dostal mestské výsady, už v tých rokoch „castellum St. Sophiae“. Dvojtraktová dispozícia s nepravidelným pôdorysom s uzatvoreným dvorom. Dvojpodlažná budova s pivnicou. Z pôvodnej budovy postavenej koncom 14.storočia na brehu riečky Revúca tesne pred jej vtokom do Váhu sa nezachovalo prakticky nič, pretože komplex budov, dnes pospájaný do jedného objektu kaštieľa, bol tak často prestavovaný a dopĺňaný, že najstaršie menšie zachované detaily sú iba zo 17.storočia. Kaštieľ bol majetkom likavského hradného panstva a určite mal najzákladnejšie fortifikačné náležitosti. Výraznejšie bol prestavaný v roku 1577 v štýle neskorej renesancie, o čom svedčí pamätná tabuľa a prístavba východnej časti bola realizovaná v rokoch 1625-1629. O kaštieľ sa bojovalo počas Tököliho povstania v roku 1678. Po zbúraní Likavského hradu v roku 1707 bol adaptovaný na sídlo panskej stolice s hospodárskymi budovami (mlyn, píla, pálenica). Celý rad zmien vo využití prekonali budovy kaštieľa v nasledujúcich dvoch storočiach. V polovici 19.storočia boli v kaštieli umiestnené súdne inštitúcie (sedria, väznica), neskôr kasárne. V tom čase už boli budovy pospájané do jedného celku. Budova kaštieľa je prakticky najstaršou pamiatkou v meste. I keď sa okrem historických správ a niekoľkých detailov (konzoly a klenby zo 17.storočia) nezachovala pôvodná podoba, patrí predsa k nemnohým príkladom objektov, ktoré už v období svojho vzniku mali aj názov kaštieľ. Dnes je prezentovaný ako ruina v náznakovej rekonštrukcii a ako súčasť hypermarketu. Stojí v Pamiatkovej zóne na Námestí slobody a ulici Zarevúckej 1.