Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Podvaží – Považská Bystrica

Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Podvaží – Považská Bystrica

V roku 1949 sa obyvatelia obce rozhodli postaviť malú kaplnku. Kaplnka bola vysvätená 18.9.1949. Socha Panny Márie, ktorá sa v súčasnosti v kaplnke nachádza bola posvätená v Lurdoch. Kaplnka sa nachádza v Považskej Bystrici, v mestskej časti Podvažie pri dome č.p.200 na severovýchodnom okraji obce v slepej uličke.