Kaplnka Panny Márie Loretánskej v Žiline

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Morová rímsko-katolícka kaplnka (kaplnka Panny Márie Loretánskej) alebo kaplnka svätej Magdalény bola postavená okolo roku 1710 v barokovom slohu. Upravovaná bola koncom 18.storočia, začiatkom 20.storočia a v roku 1989. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom. Nachádza sa na ulici Martina Rázusa v severovýchodnej časti starého mestského cintorína.