Kačacia fontána

Národná kultúrna pamiatka Fontána vyhlásená v roku 1963. Fontána z roku 1914 sa nachádza na Šafárikovom námestí v parku v Pamiatkovej zóne. Autorom fontány je R. Kühmayer. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Fontána. Novobaroková pieskovcová a travertínová nádrž fontány s pôdorysom kvadrilobu s historizujúcimi štyrmi plastikami a dvoma súsošiami.

Súsošie I. Na vrchole fontány sa nachádza súsošie chlapca s kačicou.

Plastika I. Na dolnom brale sprava sa nachádza plastika stojaceho chlapca.

Plastika II. Na dolnom brale zľava sa nachádza plastika plaziaceho sa chlapca.

Plastika III. Na dolnom brale zľava sa nachádza plastika kačice.

Súsošie II. Na dolnom brale spredu sa nachádza súsošie kačíc.

Plastika IV. Na dolnom brale zozadu sa nachádza plastika kačice.

Leave a Reply