Jaseň pod Buchlovom

Chránený strom od roku 1983. Ochrana mohutného jaseňa štíhleho s obvodom kmeňa v prsnej výške 634cm, pri koreňových nábehoch až 1000cm, priemer kmeňa 191cm. Výška stromu je 30m, šírka koruny 20m. Predstavuje ukážku rastových možností jaseňa ako prirodzenej súčasti lesov severných svahov Vtáčnika. Jeho vek sa odhaduje na 250 rokov. Ochrana z dôvodov vedeckých, kultúrno-výchovných a študijných.