Hrob Š. Krčméryho v Karlovej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom literárneho historika Štefana Krčméryho /1892-1955/ sa nachádza v sektore VII-351. Vybudovaný bol po roku 1955. Nachádza sa na cintoríne v Slávičom údolí.

Leave a Reply