Hrob M. M. Hodžu s náhrobkom v Liptovskom Mikuláši

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobkom M. M. Hodžu /1811-1870/, ideológa slovenského národného hnutia, spisovateľa a jazykovedca, bol zhotovený v roku 1922. Upravovaný bol v roku 1989. Nachádza sa v severozápadnej časti cintorína na Vrbickej ulici.