Hradný most v Trenčíne

Pamiatkový objekt NKP Trenčiansky hrad vyhlásený v roku 1963. Postavený bol v 1.štvrtine 16.storočia. Upravený bol koncom 17.storočia. Nachádza sa na prvom predhradí Trenčianskeho hradu v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Leave a Reply