Grasalkovičov palác (Prezidentský palác)

Národná kultúrna pamiatka Mestský palác s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Mestský palác. Prezidentský palác bol postavený v neskorobarokovom slohu v roku 1765. Upravovaný bol v rokoch 1771, 1897-1918 a 1939-1935. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú pravdepodobne A. Mayerhoffer a Franz Anton Hillebrandt. Autorom sôch je W. Fridrich Bayer a autorom prestavby Emil Belluš. Nárožný solitér stojí mimo historického jadra mesta na Hodžovom námestí 1 v Pamiatkovej zóne. Dnes je sídlom prezidenta.

Park. Pri paláci sa rozprestiera Grasalkovičova záhrada, v ktorej stojí pomník skladateľa Josepha Haydna /1778-1937/.

Pamätná tabuľa J. Haydna.

Čestné nádvorie. Nádvorie pred hlavnou fasádou bolo vybudované v 80.rokoch 18.storočia. Upravované bolo v 90.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Za pamiatkový objekt bolo vyhlásené v roku 2014.

Oplotenie s bránami. Pred hlavnom fasádou je kované zlátené oplotenie na murive s bránami. Neskorobarokové oplotenie s nepravidelným pôdorysom pochádza zo 60.rokov 18.storočia. Upravované bolo v 90.rokoch 20.storočia.

Leave a Reply