Gaštany a platan v Hucíne

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Skupina troch stromov. Sú to dva exempláre pagaštanu konského s výškou 22m, obvodom kmeňa 330 a 280cm, priemerom koruny 18 a 10m a vekom 80 rokov a platan západný s výškou 17m, obvodom kmeňa 259cm, priemerom koruny 20m a vekom 80 rokov. Chránené sú z vedeckého, krajinárskeho, kultúrno-výchovného a estetického dôvodu. Nachádzajú sa v obci Hucín pri materskej škole.