Evanjelický kostol vo Svätom Kríži

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Artikulárny evanjelický kostol patrí medzi najväčšie drevené stavby v Európe. Okrem stavebného materiálu, ktorým je takmer výlučne drevo, vyniká svojou mohutnosťou, vnútornou výzdobou, rozlohou a tvarom do kríža. Neodlučiteľne k nemu patrí aj prírodná krajinná scenéria Nízkych i Vysokých Tatier, jeho dejiny nám odkrývajú i dejiny evanjelickej cirkvi v Liptove. Reformačné učenie Dr. Martina Luthera prišlo do Liptova po roku 1520. Evanjelici spočiatku používali staré kostoly, ktoré si upravili v duchu protestantskej triezvosti. Narastajúca protireformácia a stále sa znižujúca sociálna úroveň obyvateľstva vyvolávala neustále sa opakujúce povstania uhorskej šľachty. V roku 1678 začalo povstanie proti cisárovi. Úspechy povstalcov a strach pred Turkami donútili cisára Leopolda k ústupkom hlavne v náboženskej otázke. Roku 1681 zvolal do Šoprone zemský snem, ktorý uzákonil 82 článkov, artikulov. Podľa 25.článku sa vrátila do krajiny náboženská sloboda, omilostili sa vyhnaní a odsúdení kňazi a učitelia. Podľa 26.článku sa povolilo protestantom v Uhorsku stavať kostoly, po jednom v každom slobodnom kráľovskom meste a po dva v každej župe. V Liptove boli postavené dva artikulárne kostoly v Hybiach (1681) a v Paludzi (1693). Museli stáť na okraji obcí a na ich stavbu mohli použiť iba drevo. Kostoly nesmeli mať veže, zvony a vchody museli byť odvrátené od obce. Prvý artikulárny kostol v roku 1693 bol postavený v Paludzi. Ako vyzeral nevieme. K prestavbe do dnešnej podoby došlo počas ôsmich mesiacov v roku 1774. Z dôvodu výstavby Vodnej nádrže Liptovská Mara v rokoch 1974-1982 bol na náklady štátu rozobratý, zreštaurovaný a znovu postavený juhovýchodne od obce Svätý Kríž. Kostol bol prebudovaný v roku 1774 majstrom Jozefom Langom bez použitia železných klincov. Neuveriteľne rýchlo aj napriek tomu, že majster Lang nevedel čítať a písať, bola stavba dokončená v tom istom roku. Drevená veža so zvonicou bola postavená v roku 1781 a hoci stojí samostatne, tvorí s kostolom harmonický celok. Terajšie zvony sú z rokov 1921-1922 a volajú sa Viera, Nádej a Láska. Kostol bol upravovaný v rokoch 1901, 1955, 1974-1977 a 2014. Je najväčšou drevenou stavbou na Slovensku a pojme takmer 6.000 návštevníkov. Pôdorys kostola s dĺžkou 43m má podobu gréckeho kríža a centrálnu dispozíciu. Vnútorná výzdoba očarí každého svojim barokovým zariadením. Pozoruhodný je najmä barokový oltár. Pochádza z pôvodného kostola z roku 1693. Zaujímavá je i unikátna kazateľnica. Sú to práce majstra rezbára Jána Lercha z Kežmarku. Organ pochádza z dielne Martina Podkonického a vznikol v roku 1754. Dnešná podoba nástroja je rekonštrukciou z 80.rokov 20.storočia. Veľký luster pochádza z roku 1780. Je zhotovený z benátskeho skla. Na troch stranách sa nachádzajú dvojposchodové chóry dosadajúce na silné drevené stĺpy. Chóry sú i za oltárom. Ozdobené sú ornamentami, maľbami biblických dejov starej aj novej zmluvy. Sú výrazovo jednoduché, vyjadrené živou farebnosťou. Na strope, chóre a parapetoch sú maľované figurálne a rastlinné ľudové motívy z roku 1701. Na maľbách vidno odev ľudu, mešťanov a šľachticov zo 17. a 18.storočia. Krstiteľnica je kamenná. Na južnej strane kostola sú obrazy Dr. Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Rodinná tabuľa niekdajšieho patróna cirkvi Plattyho, a iné. V artikulárnom kostole v Paludzi bolo 5 hrobiek, kde boli pochovaní významní cirkevní otcovia (kňazi, učitelia). Kostol dodnes slúži pôvodnému účelu. Nachádza sa v lokalite Lazisko.