Evanjelický kostol v Necpaloch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskoroklasicistický kostol bol postavený v roku 1843. Upravovaný bol v rokoch 1863, 1888, 1924, 1967 a 1982. Je to prízemná jednoloďová jednopodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a centrálnou dispozíciou. Renesančný oltár pôvodne pochádza z Oravského hradu, alegoricky znázorňuje scény zo Starého a Nového zákona. V roku 1611 ho dal vyhotoviť palatín Juraj Turzo. Autorom stavby v roku 1843 je Teofil Kraus, prestavby v roku 1863 Daniel Čatloš.