Evanjelický kostol v Hybiach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický kostol postavený v rokoch 1822-1826. Upravený bol v rokoch 1906 a 2005. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým ukončením presbytéria. Autorom je Milan Michal Harminc. Časť vnútorného zariadenia pochádza z pôvodného, dreveného kostola. Oltár z roku 1737 a kazateľnica z roku 1730. Stojí v Pamiatkovej zóne v strede obce.